22.5.08

PROXECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL "SENTIDOS"


A Asociación Sociocultural de Minusválidos presentou o seu Proxecto de Integración Sociolaboral SENTIDOS á “Convocatoria de Inclusión Sociolaboral de Persoas con Discapacidade” da Fundación “La Caixa”. Dito proxecto foi seleccionado polo Padreado da Fundación que lle concedeu unha colaboración económica de aproximadamente 18.500 €.

Finalidade do Proxecto:

• É a integración ao mundo laboral de persoas con discapacidade de Ferrolterra a través de distintas fórmulas de emprego.

O Proxecto:

A maioría de persoas con discapacidade están excluídas do mercado de traballo que é cada vez máis competitivo e tende a marxinalas por distintas razóns (por escasa cualificación laboral, rexeitamento á independencia, incumprimento dos empresarios a contratar a un 2% de persoas con minusvalía etc…).

Dende a Asociación Sociocultural de Minusválidos loitase pola integración total das persoas con discapacidade nunha sociedade sen barreiras, fomentando a capacidade e a autonomía persoal e promovendo a igualdade de oportunidades no acceso ó mercado de traballo.


Obxectivos específicos:

• Coñecer as necesidades dos socios.
• Determinar o número de persoas con discapacidade que queren acceder a un posto de traballo.
• Determinar os factores a ter en conta para a integración laboral dos demandantes de emprego.
• Incrementar a confianza e seguridade, mellorar a responsabilidade e autoestima persoal.
• Sentirse capacitados para ser traballadores a través da formación.
• En definitiva, mellorar as posibilidades de integración laboral do colectivo de persoas con discapacidade.

19.5.08

ÁLVARO ILLOBRESubcampeón no Open Internacional de Tenis en cadeira de rodas que tivo lugar en Croacia do 15 ó 18 de Maio e o día 26 queda subcampión do III Open Nacional de Huesca sendo a primeira vez que participaba.