16.4.10

CURSO “RECURSOS PRÁCTICOS PARA A EDUCACIÓN AMBIENTAL NO TEMPO DE LECER”

DATAS: 29 e 30 de maio de 2010

HORARIO: posibilidade de chegada o venres a partir das 20:00 h e saída o
domingo ás 19:00 h. O curso dará comezo o sábado 29 ás 9:30 h e rematará
o domingo 30 ás 19:00 h

ASISTENTES DA ASCM: CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PALOMEQUE E ANGEL SANTAMARINA RIVERA

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Educación Ambiental As Corcerizas.
Serra de San Mamede – Vilar de Barrio, Ourense

CONTIDOS

BLOQUE 1
• Bases metodolóxicas da educación ambiental
• O papel do/a monitor/a de ocio e tempo de lecer
como educador/a ambiental
• Estratexias básicas de comunicación
• Deseño de recursos e materiais
• Modalidades e técnicas de avaliación
BLOQUE 2
• Recursos prácticos para a educación ambiental
• Actividades en equipamentos de Educación Ambiental
Novas visións
• Actividades nun entorno natural. Prevención e protección
no guiado de grupos
• Realización de casos prácticos. Análise e debate

PlanFormación,pag34

VOLUNTARIADO E PARTICIPACIÓN SOCIAL NO ÁMBITO EDUCATIVO

PLAN DE FORMACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

DESTINATARIOS

Preferentemente persoal técnico e voluntarios das
entidades inscritas no Rexistro de Entidades de
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia

MODALIDADE: En liña

Nº HORAS: 20

ASISTENTES DA ASCM: PAULA GÁRATE FORMOSO

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Plataforma de teleformación de voluntariado

DATA DE REALIZACIÓN:
Do 19 de abril ao 21 de maio

CONTIDOS:

Módulo 1. Educación e participación social
Módulo 2. Modelos de educación: educar. Educar
para a transformación e a participación social.
Papel dos movementos sociais: cara unha cultura de vivencia e convivencia.
Módulo 3. A práctica da participación na aula
e no centro.
Módulo 4. Orientacións para traballar coa comunidade educativa.
Módulo 5. Mesa de experiencias.

PlanFormación,pag21