18.10.07

CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO SOCIAL E TEMPO LIBRE

DENOMINACIÓN:
CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO SOCIAL E TEMPO LIBRE
OBXETIVOS: Adquirir os coñecementos básicos necesarios para realizar labores de voluntariado nunha EAV e adquirir os coñecementos específicos dun animador de actividades de tempo libre.
DATAS: 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2007.
HORARIO: 16.30 a 20.30.
DURACIÓN: 16 horas totais.
CONTIDOS:
 Voluntariado e Habilidades Sociais.
- Marco Lexislativo.
- Recursos na rede.
- Comunicación e habilidades sociais.
 Entidades de acción voluntaria.
- Concepto.
- Obligacións.
- Acordo ou compromiso de incorporación.
 Personas voluntarias.
- Concepto.
- Dereitos e deberes.
- Itinerario.
 Animación no tempo libre
- Rasgos do animador.
- O Xogo.
- A importancia do tempo de libre para a integración.
- Diferencia entre lecer e tempo libre
DOCENTES:
Paula Gárate Formoso. Diploma en RR.LL e Técnico en Voluntariado.
Carla Iglesias Redondo. Licenciada en Filoloxía e Monitora de Tempo Libre.
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Casa da Cultura de Cedeira sita en R/ Real, 11 (A Coruña)
TELEFONO DE CONTACTO: 649078223 (Raquel)
FAX: 981385366
E MAIL: paula@ascmferrol.com
INSCRIPCIÓN GRATUITA. Grupos limitados.